W ramach realizacji projektów „Pracownie komputerowe dla szkół”

oraz "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej

w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"

nasza szkoła dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej w ramach programu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy

do Pracowni komputerowej i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.


Pracownia komputerowa wyposażona jest w serwer, 21 zestawów uczniowskich,

2 przenośne zestawy multimedialne (laptop, projektor),

2 skanery, 2 sieciowe drukarki laserowe oraz łącza internetowe.

Odwiedzin :