Przywozy dzieci do szkoły :

1) Tylmanowa Rzeka - ok. 7.20

2) Kłodne - ok. 7.25

3) Brzegi - ok. 7.30

4) Stachówka - ok. 7.35 

Odwozy dzieci:

poniedziałek - po 7 i 8 lekcji

wtorek - po 7 i 8 lekcji

środa - po 7 lekcji

czwartek - po 7 i 8 lekcji

piątek - po 6 i 7 lekcji

Odwiedzin :