Program wychowawczy

Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Jest realizowany przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 


 

 

Statut szkoły

 Dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujacych w szkole, zadania zauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.

 


 

Przedmiotowe zasady i sposoby oceniania


  

Odwiedzin :